Agenda Shapeshifter TSC meeting 22-2-'22


Wijnja, Jelle
 

Dear all,

 

Please find below the proposed agenda for the next TSC meeting of 22-2-’22.

 

Please let me know if you’d like to discuss other topics.

 

 

This agenda can also be found at Github

 

Bests,

 

Jelle

 

Jelle Wijnja

Consultant | Nieuwe Marktdiensten


M  +31 6 15 14 92 58
E   
jelle.wijnja@...


Liander N.V. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland. Locatiecode: 2PB4100.

Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem. KvK 09104351. www.liander.nl

 

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.

 


Wich, Daniel
 

Hi Jelle,

 

I’d like to add ‘optionalism’ within the Shapeshifter spec as an item to discuss if there’s time left. That also ties in with the feedback I’ll gave on the ServiceType change request. (I think I can provide the feedback on that Today via email)

 

Kind regards,

Daniel

 

Van: shapeshifter-discussion@... <shapeshifter-discussion@...> Namens Wijnja, Jelle via lists.lfenergy.org
Verzonden: donderdag 17 februari 2022 17:39
Aan: 'shapeshifter-discussion@...' <shapeshifter-discussion@...>
Onderwerp: [Shapeshifter Discussion] Agenda Shapeshifter TSC meeting 22-2-'22

 

Dear all,

 

Please find below the proposed agenda for the next TSC meeting of 22-2-’22.

 

Please let me know if you’d like to discuss other topics.

 

 

This agenda can also be found at Github

 

Bests,

 

Jelle

 

Jelle Wijnja

Consultant | Nieuwe Marktdiensten


M  +31 6 15 14 92 58
E   
jelle.wijnja@...


Liander N.V. Postbus 50, 6920 AB Duiven, Nederland. Locatiecode: 2PB4100.

Utrechtseweg 68, 6812 AH Arnhem. KvK 09104351. www.liander.nl

 

De inhoud van deze e-mail, inclusief bijlagen, is persoonlijk en vertrouwelijk. Mocht dit bericht niet voor u bedoeld zijn, informeer dan per omgaande de afzender en verwijder dit bericht. Gelieve deze e-mail, inclusief eventuele bijlagen, niet te gebruiken, kopiëren of door te sturen aan derden.